15 tips voor elektrische veiligheid die u voor uw huis moet weten

Elektrisch

1. Vermijd te allen tijde water wanneer u met elektriciteit werkt. Raak nooit elektrische apparatuur of circuits aan en probeer ze nooit met natte handen te repareren. Het verhoogt de geleidbaarheid van elektrische stroom.

2. Gebruik nooit apparatuur met gerafelde snoeren, beschadigde isolatie of kapotte stekkers.

3. Als u bij u thuis aan een stopcontact werkt, schakel dan altijd de netvoeding uit. Het is ook een goed idee om een ​​bordje op het servicepaneel te plaatsen zodat niemand de hoofdschakelaar per ongeluk AAN zet.

4. Gebruik tijdens het werk altijd geïsoleerd gereedschap.

elektricien

5. Elektrische gevaren omvatten blootgestelde onder spanning staande onderdelen en onbewaakte elektrische apparatuur die onverwacht onder stroom kan komen te staan. Dergelijke apparatuur is altijd voorzien van waarschuwingsborden zoals “Risico op schokken”. Let altijd op dergelijke borden en volg de veiligheidsregels die zijn vastgelegd in de elektrische code, gevolgd door het land waarin u zich bevindt.

6. Gebruik altijd geschikte geïsoleerde rubberen handschoenen en een veiligheidsbril tijdens het werken aan een vertakt circuit of een ander elektrisch circuit.

7. Probeer nooit apparaten onder spanning te repareren. Controleer altijd eerst of het spanningsloos is door een tester te gebruiken. Wanneer een elektrische tester een spanningvoerende of hete draad aanraakt, gaat de lamp in de tester branden om aan te geven dat er een elektrische stroom door de respectieve draad loopt. Controleer alle draden, de buitenste metalen bekleding van het servicepaneel en alle andere hangende draden met een elektrische tester voordat u verder gaat met uw werk.

8. Gebruik nooit een aluminium of stalen ladder als u in uw huis op een hoogte van een bak werkt. Een elektrische piek zal je aarden en de hele elektrische stroom gaat door je lichaam. Gebruik in plaats daarvan een ladder van bamboe, hout of glasvezel.

9. Ken de draadcode van uw land.

10. Controleer altijd al uw aardlekschakelaars één keer per maand. Een GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) is een RCD (Residual Current Device). Ze zijn heel gewoon geworden in moderne huizen, vooral in vochtige ruimtes zoals de badkamer en keuken, omdat ze het gevaar van elektrische schokken helpen voorkomen. Het is ontworpen om snel genoeg los te koppelen om letsel door overstroom- of kortsluitingsfouten te voorkomen.

11. Gebruik altijd een stroomonderbreker of zekering met de juiste nominale stroomsterkte. Stroomonderbrekers en zekeringen zijn beveiligingsinrichtingen die automatisch de spanningvoerende bedrading loskoppelen wanneer zich kortsluiting of overstroom voordoet. De selectie van de juiste zekering of stroomonderbreker is essentieel. Normaal gesproken wordt voor bescherming tegen kortsluiting een zekering van 150% van de normale circuitstroom geselecteerd. In het geval van een circuit met 10 ampère stroom, zal een zekering van 15 ampère beschermen tegen directe kortsluiting, terwijl een zekering van 9,5 ampère zal doorslaan.

elektrische reparatie

12. Buiten werken met ondergrondse bekabeling kan gevaarlijk zijn. De vochtige grond rond de kabel is een goede geleider van elektriciteit en bij ondergrondse bekabeling komen aardfouten vrij vaak voor. Als u een schop gebruikt om aan de kabel te graven, kan de bedrading gemakkelijk beschadigd raken, dus het is beter om met de hand aan de kabel te graven terwijl u geïsoleerde handschoenen draagt.

13. Plaats altijd een dop op de hete / onder spanning staande draad terwijl u aan een elektrisch bord of servicepaneel werkt, aangezien u kortsluiting zou kunnen veroorzaken tussen de blote uiteinden van de stroomvoerende draad met de nulleider. De kap isoleert de koperen uiteinden van de kabel en voorkomt zo elke vorm van schokken, zelfs als deze per ongeluk wordt aangeraakt.

14. Wees voorzichtig bij het verwijderen van een condensator uit een circuit. Een condensator slaat energie op en als hij bij het verwijderen niet goed wordt ontladen, kan hij gemakkelijk een elektrische schok veroorzaken. Een gemakkelijke manier om een ​​laagspanningscondensator te ontladen, is door na verwijdering uit het circuit de punt van twee geïsoleerde schroevendraaiers op de condensatoraansluitingen te plaatsen. Dit zal het ontladen. Voor hoogspanningslampen kan een gloeilamp van 12 volt worden gebruikt. Door de lamp met de condensator te verbinden, gaat de lamp branden met de laatste opgeslagen energie.

15. Wees altijd voorzichtig bij het solderen van uw printplaten. Draag een veiligheidsbril en blijf uit de buurt van de dampen. Bewaar het soldeerbout in de houder wanneer u het niet gebruikt; het kan extreem heet worden en gemakkelijk brandwonden veroorzaken.

15 tips voor elektrische veiligheid die u voor uw huis moet weten

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top